P. Suchan s podpísaným memorandom, foto Martin Mašek