Bieszczady, nebo a hviezdyAstronómia a nočné nebo odnepamäti zaujímali ľudí. V dnešných časoch už pomaly na ne zabúdame. V čoraz viac svetlom znečistenom nočnom prostredí, máme veľký problém uvidieť Mliečnu dráhu, kométy či slabšie hviezdy. Bieszczady sú jedno z posledných takých miest v Poľsku, kde je ešte možné vidieť bohaté hviezdne nočné nebo, ktoré je veľkým lákadlom pre mnoho ľudí. Sú obrovským, doposiaľ nepovšimnutým potenciálom tohoto miesta, ktorý by mal byť ochránený a využitý zároveň.

Samotné hviezdne nebo nestačí. Dôležitá je jeho propagácia spolu so zabezpečením, ktoré uľahčí kontakt s tmavou oblohu. Patrí medzi ne okrem iného: vytvorenie vhodného zázemia umožňujúceho vykonávanie pozorovaní, vyškolenie osôb – sprievodcov, vzdelávanie v oblasti ochrany tmavej oblohy a starostlivosti o zachovanie nočného životného prostredia.

Projekt

Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti prírodnej turistiky vrátane vytvorenia Informačného centra Parku hviezdneho neba „Bieszczady“ v Stuposianoch spojenej s výstavbou infraštruktúry súvisiacej s astronómiou.

Cieľom je pripraviť nové produkty prírodnej turistiky v regióne Lutowiska. Aktivity projektu budú napĺňať ciele Parku hviezdneho neba Bieszczady. Pri ich realizácii budú využité skúseností slovenských partnerov, ktorí už podobný Park tmavej oblohy Poloniny majú od roku 2010. Nakoniec, projekt si kladie za cieľ prispieť k vytvoreniu najväčšieho chráneného územia tmavého neba v Európe, ktoré zahrňa celú medzinárodnú biosférickú rezerváciu „Východné Karpaty“.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.

Priame ciele projektu sú:

* Výmena skúseností a vedomostí o ochrane tmavej oblohy a astroturistike medzi projektovými partnermi.
* Rozvoj infraštruktúry slúžiacej rozvoju astroturistiky.
* Príprava nových produktov spojených s prírodnou turistikou a hviezdnym nebom.
* Informovanie miestnych obyvateľov o problematike svetelného znečistenia.
* Vykonávanie monitoringu životného prostredia, vrátane nočnej oblohy.

Medzi hlavné aktivity projektu patria:

* Vytvorenie a vybavenie Informačného centra Parku hviezdneho neba Bieszczady.
* Príprava lokalít pre astronomické pozorovania.
* Verejné astronomické pozorovania pre obyvateľov a turistov.
* Odborné školenia pre podnikateľov cestovného ruchu v regióne.
* Poľsko – slovenská výmena mládeže.
* Vydanie sady materiálov pre vykonávanie prírodných a astronomických pozorovaní.
* Príprava informačných materiálov propagujúcich hviezdne nebo.
* Študijný pobyt v Park tmavej oblohy Poloniny na Slovensku.

Oficiálna webová stránka projektu: www.astro.lutowiska.pl

Parneri projektu

Obec Lutowiska

Nachádza sa v juhovýchodnej časti Poľska v Podkarpatskom vojvodstve a Bieszczadskom kraji. Je to pohraničný región susediaci so Slovenskom a  Ukrajinou. Na jej území sa nachádzajú najvyššie časti poľských Bieszczad a malebná dolina rieky San, ktorá tam pramení. Polovica územia regiónu obce podlieha prísnej ochrane národného parku Bieszczady. Nezvyčajné krásy prírody a krajiny v jeho okolí (vrátane hviezdnej oblohy), robí okres Lutowiska jedným z najkrajších v Poľsku.

Obec Stakčín

Nachádza sa vo východnej časti Slovenska, v okrese Snina, v Prešovskom kraji.  Stakčín leží v doline rieky Cirochy na úpätí Bukovských hôr a Vihorlatu. Počet obyvateľov je okolo 2500 osôb. Centrum obce sa nachádza vo výške 257 m.n.m. a okolité kopce siahajú do výšky 800 m.n.m. V obci sú kostoly troch obradov: grécko-katolíckeho, pravoslávneho a rímsko-katolíckeho. V centre Stakčína sa nachádza park a kaštieľ z 18. storočia zrekonštruovaný na dom kultúry. V Stakčíne sa nachádza aj stanica pitnej vody, čerpajúca vodu z blízkej vodárenskej nádrže Starina, ktorá je ďalej trasportovaná do Košíc a Prešova.

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

Bola založená v roku 1952 a za vyše 50 rokov činnosti sa stala významným centrom astronomického vzdelávania, propagácie a pozorovaní v regióne. V roku 1998 bolo na Kolonickom sedle v blízkosti Stakčína, vybudované astronomické observatórium s ďalekohľadom o priemere 1 m, ktorý je najväčším na Slovensku. V roku 2012 bolo na kolonickom observatóriu postavené 8-metrové planetárium s kapacitou 50 osôb. Popri činnosti odborno-vzdelávacej taktiež propaguje ochranu nočného prostredia pred svetelným znečistením t.j. nepotrebným umelým svetlom. V roku 2010 bol vyhlásený v regióne Park tmavej oblohy Poloniny – prvý taký park na Slovensku a na kolonickom sedle vzniklo jeho informačné centrum.

вкусные блинчикимакияж черные тени красная помадаарагон 3