Belinovi sa táto socha veľmi páčila (ešte týždeň pred otvorením)