Sova ako symbol múdrosti (v pozadí Begi a Tripo, ešte týždeň pred otvorením)