Mgr. I. Buraľová s mladými, ktorí zabezpečovali hry pre deti