23. marca bolo slávnostne otvorené nové Informačné centrum Parku tmavej oblohy Poloniny, ktoré bolo zriadené v areáli Astronomického observatória na Kolonickom sedle. Read More

Počas seminára KOLOFOTA organizovanom Vihorlatskou hvezdárňou Humenné bolo za účasti partnerov Parku tmavej oblohy Poloniny (PTOP) odovzdané do používania Informačné centrum PTOP, ktoré bude slúžiť na propagáciu samotného parku a svetelného znečistenia v radoch širokej verejnosti najmä počas exkurzií na observatóriu. Centrum je vybavené samostatným počítačom i dataprojektorom.

 rtisnab.ru

Ak vás zaujme krátka prednáška či film odprezentovaný počas každej exkurzie, môžete si prezrieť aj postery vo veľkom formáte priamo v centre.

Vnútri si jeho návštevníci môžu okrem iného vyzdvihnúť v malom množstve aj propagačné materiály z dielne Sekcie ochrany pred svetelným znečistením Slovenského zväzu astronómov amatérov a Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied a taktiež od našich českých kolegov.

 

 

гранжевый макияжpayperprofits форумсмс мегофон