I. Buraľová rozprávala o faune a flóre Polonín, záujem detí bol veľký