Park tmavej oblohy Poloniny (PTOP) bol vyhlásený 3. decembra 2010, pri príležitosti Medzinárodného roku biodiverzity. Od tejto slávnostnej chvíle uplynuli už štyri roky, v „našom“ parku postupne pribúdali turistické zaujímavosti a tak bolo potrebné informovať tých, ktorí Poloniny navštívia.

Hneď pri vstupe do PTOP je Beskydský panteón, kde je logo a smerové tabule k vybraným chráneným oblastiam tmy vo svete. Snáď každý sa zastaví pri vodárenskej nádrži Starina, kde ešte v októbri 2010 bola umiestnená štvorjazyčná informačná tabuľa o svetelnom znečistení.

Počas tradičnej konferencie KOLOS v decembri 2014 sme teda inštalovali novú veľkoplošnú tabuľu, ktorá informuje o (takmer) všetkom, čo návštevníka Polonín čaká a čo súvisí s ochranou nočného životného prostredia. A podarilo sa toho veru dosť aj vďaka dobrej spolupráci s niektorými obcami a predovšetkým Správou NP Poloniny. Stručný zoznam je v závere článku. Už pri vyhlásení PTOP sme uvažovali o väčšom chránenom území, veď ochrana prírody hranice nepozná. V roku 2013 bol vyhlásený Park gwiezdnego nieba Bieszczady a v roku 2015 sa to snáď podarí aj na Ukrajine.

Takmer poldňový výlet sme si urobili do obce Ulič, ktorá je strediskovou obcou v Poloninách. Vlani tu boli otvorené Dvere do Polonín aj s „našimi atrefaktami“ a model asteroidu Poloniny a tohto roku projekt Krása spod Polonín oživená v starom dreve, kde bol aj meteorit Kňahyňa. Sprievodkyňu nám robila Mgr. Iveta Buraľová zo S NP Poloniny, ktorá je našou skvelou spolupracovníčkou. Počasie bolo ideálne, užívali sme si tú krásu plnými dúškami a už aj začali plánovať…Veď pred nami je Medzinárodný rok svetla a o rok neskoršie okrúhle výročie bude mať aj pád meteoritu Kňahyňa.

P. Rapavý

Súvisiace články:

49. rovnobežka

Informačné centrum PTOP

Asteroid (22469) Poloniny

Symbolický cintorín obetí svetelného znečistenia v Zboji

Bohom zabudnuté…či požehnané Poloniny

Náučný chodník Pod tmavou oblohou v Novej Sedlici

Ako sme hľadali Kňahyňu

Geocachingотзывы балифирма двери регионовснять номер в буковеле на новый год