Presne pred rokom bol v Snine slávnostne vyhlásený Park tmavej oblohy Poloniny s cieľom informovať laickú a odbornú verejnosť o výnimočne zachovanom nočnom prostredí na tomto území, vzdelávať v problematike ochrany nočného životného prostredia a svetelného znečistenia, propagovať a ochraňovať tmavú nočnú oblohu, ktorá je základom ochrany prírodného prostredia pred svetelným znečistením. Od založenia parku bolo mnoho vykonaného najmä v oblasti propagácie parku. Námatkou bola osadená tabuľa na 49.rovnobežke, vydaný bol leták v anglickej verzii a nesmieme zabudnúť na už teraz veľmi úspešnú mapu parku, ktorá je zároveň turistickým sprievodcom po parku. Tak nám zostáva už len popriať parku: „Všetko najlepšie a hlavne tmavú oblohu plnú hviezd!“.

Panoráma Mliečnej cesty a Zodiakálneho pásu nad AO Kolonické sedlo, Park tmavej oblohy Poloniny. Autor: P.Ďuriš

Na panoráme vidno dva oblúky, ktoré sa pretínajú. Pravý patrí Mliečnej ceste a ľavý je Zodiakálne svetlo (most). Ide o mimoriany úkaz, ktorý je možné pozorovať iba pod takmer prírodnou oblohou. Fotené 6.11.2011 na astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle.разработка сайтов в самареномер смс центра мегафонмониторинг позиций сайта