Deň „D“ bol 3. december – Eurohotel Vihorlat v Snine. Slávnostné vyhlásenie bolo začlenené do programu medzinárodnej konferencie cezhraničného projektu Karpatské nebo. V predvečer otvorenia (samozrejme počas astronomickej noci) sme sa vydali za daždivého počasia do Národného parku s cieľom naplniť „pravou tmou“ pripravené krabičky, pre rozveselenie a trocha recesie krabičky plnené „Pravou tmou z Polonín“ (aj s návodom na použitie)…
Pod strieškou autobusovej zastávky sme začali s plnením – samozrejme v úplnej tme. Chvíľku nám to trvalo, veď sme sa orientovali len hmatom. Úsmevy na tvári nám vyvolávala predstava, ako by sa asi zatvárili príslušníci hraničnej a cudzineckej polície (boli sme len kúsok od Schengenskej hranice). Traja muži v tme, množstvo pootváraných škatuliek… Neviem, či by vysvetlenie o „zbere tmy“ bolo dostačujúce a neskončili sme v cele alebo na najbližšej psychiatrii…

Na pravé poludnie bola konferenčná miestnosť plná našich aj zahraničných hostí (Česko, Poľsko, Ukrajina, Rusko, Maďarsko) i zástupcov médií. Po krátkych prednáškach (P. Ďuriš – svetelné znečistenie, P. Suchan – Jizerská oblast tmavé oblohy, J. Repka – Národný park Poloniny, P. Rapavý – Park tmavej oblohy) nadišla dlho očakávaná chvíľa – podpis Memoranda o vyhlásení Parku tmavej oblohy Poloniny. Útulné prostredie, štrnganie šampanského, skvelá recepcia, príhovor primátora Sniny Ing Milovčíka, ktorý nad otvorením prevzal záštitu. Toto všetko bolo vyvrcholením našej snahy. Prvá chránená oblasť na Slovensku bola vyhlásená, prijímali sa gratulácie, počúvali pochvalné vyjadrenia, poskytovali rozhovory médiám. Návšteva astronomického observatória na Kolonickom sedle mala tiež svoje unikum. Svoju činnosť tu začne unikátne automatické zariadenie na monitorovanie jasu nočnej oblohy z dielne Ing. P. Ďuriša. V našich smelých plánoch je aj spolupráca s kolegami z Poľska a Ukrajiny a tak snáď časom bude existovať aj rozsiahlejší park tmavej oblohy Východné Karpaty.

Nie je možné tu poďakovať všetkým, aj keby si to zaslúžili a tak okrem zúčastnených partnerov, by som rád osobitne poďakoval aspoň trom. Pavlovi Suchanovi (Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.) za nezištnú pomoc, informácie a skúsenosti z vyhlásenia Jizerské oblasti tmavé oblohy. Dr. Petrovi Begenimu, ktorý mi bol oporou a často aj hnacím motorom. Dr. Ivete Lazorovej (Gymnázium Snina) sa skvelé organizačné zabezpečenie slávnostnej
časti, bez ktorej by vyhlásenie nemalo ten správny lesk.

Memorandum (účel): Park tmavej oblohy Poloniny bol vyhlásený s cieľom informovať laickú a odbornú verejnosť o výnimočne zachovanom nočnom prostredí na tomto území, vzdelávať v problematike ochrany nočného životného prostredia a svetelného znečistenia, propagovať a ochraňovať tmavú nočnú oblohu, ktorá je základom ochrany prírodného prostredia pred svetelným znečistením.

Memorandum podpísali zástupcovia zúčastnených organizácií: Astronomický ústav SAV – dr. A. Kučera; Správa NP Poloniny – Ing. J. Repka, Ing. M. Vlasáková; Slovenský zväz astronómov amatérov – dr. P. Rapavý; Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach – doc. M. Hnatič; Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV – dr. J. Zverko; Vihorlatská hvezdáreň v Humennom – dr. I. Kudzej. Vyhlásenie podporujú Mesto Snina, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

Park tmavej oblohy Poloniny má plochu 485,19 km2, rozkladá sa na území Národného parku Poloniny, jeho ochranného pásma a katastroch priľahlých obcí. Je štvrtým najväčším na svete a najväčším na starom kontinente. V tomto jedinečnom území je najväčší komplex pralesov na Slovensku, najviac veľkých lesných zvierat, unikátne drevené kostolíky. Pri návšteve si teda na svoje prídu nielen obdivovatelia hviezdnej oblohy, ale aj milovníci prírody a kultúry.диаметр сковородысайты работы в новосибирскеОлександр Васильович Фільчаков