3. decembra 2010 o 12:00 bude v Eurohoteli Vihorlat v Snine, pod záštitou primátora mesta Snina Ing. Štefana Milovčíka, vyhlásený Park tmavej oblohy Poloniny. Bude vyhlásený pri príležitosti Medzinárodného roku biodiverzity 2010 ako prvá oblasť tmavej oblohy na Slovensku.

Vzniká s cieľom informovať laickú a odbornú verejnosť o výnimočne zachovanom nočnom prostredí na tomto území, vzdelávať v problematike ochrany nočného životného prostredia a svetelného znečistenia, propagovať a ochraňovať tmavú nočnú oblohu, ktorá je základom ochrany prírodného prostredia pred svetelným znečistením. Park tmavej oblohy, okrem ochrany nočného životného prostredia, poskytne taktiež informačný turistický program.

Park tmavej oblohy Poloniny bude vyhlásený slávnostným podpisom Memoranda partnerských organizácií:

  • Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
  • Správa NP Poloniny
  • Slovenský zväz astronómov amatérov
  • Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
  • Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
  • Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

S vyhlásením parku písomne súhlasili tiež starostovia obcí, nachádzajúcich sa na vytýčenom území Parku tmavej oblohy Poloniny mimo územia NP Poloniny a jeho ochranného pásma (Kolonica, Ladomírov, Kalná Roztoka, Klenová, Ruská Volová).

Vyhlásenie parku ďalej podporili:

  • Mesto Snina
  • Hvezdáreň Rimavská Sobota
  • Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

Slávnostný akt vyhlásenia, tlačová konferencia a slávnostná recepcia budú súčasťou konferencie projektu „Karpatské nebo – Rozvoj produktov cestovného ruchu založených na astronómii v regióne poľsko-slovenského pohraničia” – www.astrokarpaty.net

Po tlačovej konferencii a recepcii bude návšteva sídla Správy Národného parku Poloniny v Stakčíne a Astronomického observatória na Kolonickom sedle, kde bude uvedené do prevádzky unikátne zariadenie na automatické monitorovanie jasu nočnej oblohy a základných meteorologických prvkov.

Park tmavej oblohy Poloniny je vyhlásený pri príležitosti Medzinárodného roku biodiverzity 2010 ako prvá oblasť tmavej oblohy na Slovensku. Vzniká s cieľom informovať laickú a odbornú verejnosť o výnimočne zachovanom nočnom prostredí na tomto území, vzdelávať v problematike ochrany nočného životného prostredia a svetelného znečistenia, propagovať a ochraňovať tmavú nočnú oblohu, ktorá je základom ochrany prírodného prostredia pred svetelným znečistením. Park tmavej oblohy, okrem ochrany nočného životného prostredia, poskytne taktiež informačný turistický program.

Na tlačovej konferencii sa zúčastnia

RNDr. Peter Begeni – tajomník SOPSZ, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV; SZAA
doc. RNDr. Michal Hnatič, DrSc. – zástupca riaditeľa, Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
RNDr. Aleš Kučera, CSc. – riaditeľ, Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
RNDr. Igor Kudzej, CSc. – riaditeľ, Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
Ing. Štefan Milovčík – primátor, Mesto Snina
RNDr. Pavol Rapavý – vedúci sekretariátu, Slovenský zväz astronómov amatérov (SZAA)
Ing. Jozef Repka – riaditeľ, Správa NP Poloniny; riaditeľ RCOP v Stakčíne
Ing. Martina Vlasáková – krajinár, Správa NP Poloniny
RNDr. Juraj Zverko, DrSc. – predseda, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
RNDr. Jozef Žižňovský, CSc. – predseda, Slovenský národný komitét pre IAU
Pavel Suchan – tlačový hovorca, Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.; JOTO, Česká republika
Bc. Jan Kondziolka – Amatérská prohlídka oblohy, Česká republika
Andrzej Czaderna – zástupca riaditeľa, Magurski Park Narodowy, Poľsko
Dr. Sylwester Kołomański – Instytut Astronomiczny, Uniwersytet Wrocławski; IPCN, Poľsko
Dr. Tomasz Mrozek – Instytut Astronomiczny, Uniwersytet Wrocławski; IPCN, Poľsko

Tlačovú konferenciu moderuje

Ing. Pavol Ďuriš, predseda Sekcie ochrany pred svetelným znečistením (SOPSZ), Slovenská
astronomická spoločnosť pri SAV

Kontakty pre bližšie informácie

RNDr. Pavol Rapavý, pavol.rapavy@gmail.com, astrors@astrors.sk, +421 907 854 928

Partner

Jizerská oblast tmavé oblohy (JOTO), Izerski park Ciemnego nieba (IPCN), www.izera-darksky.euДанильченко Юрий Брониславовичлазанья с курицейброкер тв.ру