Náučný chodník „Pod tmavou oblohou“

V Parku tmavej oblohy Poloniny sa pod hlavným karpatským hrebeňom Bukovských vrchov rozprestiera obec Nová Sedlica. Táto najvýchodnejšie položená obec na území Slovenska sa môže pýšiť mnohými turisticky zaujímavými prvkami a jej katastrálne územie je „ovenčené“ mnohými vzácnymi prírodnými oblasťami. Len nedávno ty však pribudol aj ďalší, turisticky významný prvok – náučný chodník.

Čítať ďalej…

водяноеульяновские двери стеллабукоель

Symbolický cintorín obetí svetelného znečistenia v Zboji

Symbolický cintorín? Áno, v tomto prípade sa tu jedná našťastie len o cintorín symbolický. Svetelné znečistenie je vážnym problémom modernej doby, nevhodné svietenie má v niektorých prípadoch dôsledky skutočne fatálne. Na šiestich informačných tabuliach v obci Zboj v „našom“ Parku tmavej oblohy Poloniny sa návštevník dozvie aké negatívne dôsledky má svetelné znečistenie na prírodu, človeka aj spoločnosť. Projekt bol podporený Nadáciou Orange. Viac informácií je v článku tu.

толковая рекламаполяниця карпатиОлександр Фільчаков прокурор

Bude vyhlásená „Beskydská oblasť tmavej oblohy“?

Beskydská oblasť tmavej oblohy na území Českej republiky a Slovenska bude pravdepodobne druhou chránenou oblasťou tmy na území dvoch štátov. Od prvého stretnutia iniciátorov v máji tohto roku prípravy postúpili o veľký krok dopredu a tak sa druhé pracovné stretnutie k založeniu Beskydskej oblasti tmavej oblohy (BOTO) uskutočnilo 13. septembra 2012 v Starých Hamroch na chate Švarná Hanka – Gruň. Vyhlásenie BOTO je jednou z aktivít grantu podporeného Nadací O2 z programu Thing big. Na stretnutí sa stretli zástupcovia miestnych samospráv (Ostravice, Staré Hamry, Horní Bečva, Klokočov a Makov) CHKO Beskydy, Lesov ČR, horskej chaty Dům svatého Josefa a turistickej chaty Švarná Hanka. Vzhľadom k tomu, ze BOTO bude aj na území Slovenska, bola účasť CHKO Kysucemimoriadne dôležitá, no aj napriek prísľubu sa stretnutia nezúčastnili.

  Continue reading

Asteroid (22469) Poloniny

Osvedčenie si prevzal aj Mgr. Adamec, riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny Štátnej ochrany prírody SR v Banskej Bystrici.

Poloniny sú teraz už aj „medzi hviezdami“, no cesta na oblohu sa začala dávnejšie…

S myšlienkou vyhlásenia Parku tmavej oblohy Poloniny sme sa zaoberali od začiatku Medzinárodného roku astronómie 2009. V prednáške P. Suchana  pri otvorení výstavy o svetelnom znečistení v marci zaznela informácia o pripravovanej chránenej oblasti tmavej oblohy v Českej republike.

Konkrétnejšie črty vyhlásenia chránenej oblasti aj na Slovensku však nadobudla naša idea až na úvodnej konferencii projektu „Karpatské nebo – Rozvoj produktov cestovného ruchu založených na astronómii v regióne poľsko-slovenského pohraničia“ začiatkom októbra 2009. Continue reading

Informačné centrum Parku tmavej oblohy Poloniny otvorené

23. marca bolo slávnostne otvorené nové Informačné centrum Parku tmavej oblohy Poloniny, ktoré bolo zriadené v areáli Astronomického observatória na Kolonickom sedle. Read More Continue reading

Pripravte si 3D okuliare… Aj Poloniny už majú tri rozmery

Na našom webe v  sekcii Materiály na stiahnutie sa pred časom objavila pohľadnica Parku tmavej oblohy Poloniny, ktorá bola vydaná v spolupráci s Astronomickým ústavom SAV. Teraz vám ju vďaka práci RNDr. Petra Begeniho spolu s fotografiu nočnej oblohy, ktorú nájdete len v Poloninách, ponúkame v 3D. Ak mate poruke červeno-modré okuliareCool, môžete si poloninskú oblohu vychutnať (skoro) naživo. Continue reading

Newer posts