Trvalo osídlená ukrajinská pohraničná stráž na Stinke. Bez ich pomoci by sme kráter nikdy nenašli.