Ochrana tmavého neba

V súčasnosti existuje na svete dvadsať chránených oblastí a rezervácií tmavej oblohy. Nachádzajú sa v Severnej Amerike a Európe. Zriadenie takýchto oblastí plánujú aj na Novom Zélande. Už samotná existencia takýchto chránených území svedčí o tom, že sa k ohrozeným častiam životného prostredia pripojila tma. Veľmi dôležitá časť životného prostredia, ale pre verejnosť zatiaľ nie tak samozrejmá. Ochrana tmy sa pomaly zaraďuje do existujúcich chránených oblastí, napríklad národných parkov. Ak máme na pamäti, že tma je tiež prírodné bohatstvo, tak sa takéto konanie zdá byť nielen logické, ale priamo nevyhnutné.

Medzinárodné deklarácie

Na Kanárskych ostrovoch v roku 1994 bola na konferencii UNESCO prijatá deklarácia „Budúce generácie majú právo na nezničenú a neznečistenú Zem, vrátane práva na čistú oblohu”. V roku 2007 bola prijatá účastníkmi medzinárodnej konferencie „Starlight“ spolu s predstaviteľmi UNESCO, Medzinárodnej astronomickej únie a ďalších siedmich národných a medzinárodných organizácii  rozsiahla „Deklarácia na ochranu tmavého neba a práva sledovať hviezdy”, z ktorej vyplýva, že tmavá obloha je kultúrne, vedecké a ekologické dedičstvo ľudstva.

Viac informácií »

Rezolúcia Medzinárodnej astronomickej únie

Medzinárodná astronomická únia (IAU) na svojom XXVII. Valnom zhromaždení v Rio de Janeiro prijala rezolúciu č. B5 na ochranu nočnej oblohy a práva na svetlo hviezd, ktorá vyzýva svetovú verejnosť ku krokom, ktoré by obmedzovali rastúce svetelné znečistenie na našej planéte.

Viac informácií »

Parky tmavej oblohy vo svete

V Maďarsku (Zselici Csillagoségbolt-park, Zselic Landscape Protection Area) bol zriadený v roku 2006, ako prvý „Park tmavej oblohy“ v Európe.  Kanadský národný park Mont-Mégantic sa  v roku 2007 stal prvou Medzinárodnou chránenou oblasťou tmavej oblohy. 4.11.2009 bola slávnostne vyhlásená česko-poľská Jizerská oblast tmavé oblohy (Izerski park ciemnego nieba), prvá medzinárodná oblasť na svete a 19.11.2009 udelila IDA (International Dark-Sky Association) „titul tmavého parku“ oblasti Galloway Forest Park v Škótsku.

Viac informácií »

как заверить копию медицинской книжкиюрій броніславович данильченко опционные трейдеры