Rezolúcia Medzinárodnej astronomickej (2009)

Medzinárodná astronomická únia (IAU) na svojom XXVII. Valnom zhromaždení v Rio de Janeiro prijala rezolúciu č. B5 na ochranu nočnej oblohy a práva na svetlo hviezd, ktorá vyzýva svetovú verejnosť ku krokom, ktoré by obmedzovali rastúce svetelné znečistenie na našej planéte.

  1. Neznečistená nočná obloha, ktorá umožňuje potešenie z pozorovania nebeskej klenby má byť považovaná za základné spoločensko-kultúrne a environmentálne právo a že postupné znehodnocovanie nočnej oblohy má byť považované za závažnú stratu.
  2. Regulácia rušivého a oblohu ožarujúceho svetla by mala byť základným prvkom politiky ochrany prírody, pretože také osvetlenie má nepriaznivé dopady na ľudí, zvieratá, obydlia, ekosystémy a vzhľad krajiny.
  3. Vhodne zvolená turistika vo svojich pestrých formách by mala byť podporovaná a usmerňovaná tak, aby nakladala s nočnou oblohou ako zdrojom zábavy a obdivu, ktorý si zaslúži úctu a ochranu vo všetkých destináciách.

XXVII. Valné zhromaždenie Medzinárodnej astronomickej únie, IAU, Rio de Janeiro, 10. – 21. augusta 2009

Viac na viac http://www.iau.org/static/resolutions/IAU2009_English.pdf

2126 орех вельветкатушка okumaкупить смартфон по низкой цене