Pre mladšie ročníky, ktorí azbuku neovládajú: „9. júna 1866 roku tu spadol najväčší úlomok Kňahyňského meteoritu s váhou 279 kg 766 gramov“.