Page 4 of 4

Vydali sme plagát mapy Parku tmavej oblohy Poloniny

Slovenský zväz astronómov amatérov za finančnej pomoci Slovenskej ústrednej hvezdárne Hurbanovo a projektu Karpatské nebo vydal plagát mapy Parku tmavej oblohy Poloniny. Plagát je obojstranný formátu A1. Na jeho prednej strane sú vyznačené najvýznamnejšie turistické zaujímavosti, prírodne a kultúrne pamiatky. Na zadnej strane plagátu sa môžete dočítať podrobne informácie o danej oblasti, ako sú prírodne rezervácie, zaniknuté obce, vojenské cintoríny, drevené cerkvi (kostolíky), národne kultúrne pamiatky a iné zaujímave miesta.

Obsahuje aj dôležité informácie, ako sú napríklad možnosti ubytovania, či miesta vhodné pre astronomické pozorovania. Je vhodne doplnený fotografiami najvýznamnejších zaujímavostí parku.
Viac informácii o príprave plagátu sa môžete dočítať tu.
Obe strany plagátu si môžete stiahnuť tu.в рассрочку ноутбукреклама в яндексеинтернет брендинг

Park tmavej oblohy vyhlásený

Deň „D“ bol 3. december – Eurohotel Vihorlat v Snine. Slávnostné vyhlásenie bolo začlenené do programu medzinárodnej konferencie cezhraničného projektu Karpatské nebo. V predvečer otvorenia (samozrejme počas astronomickej noci) sme sa vydali za daždivého počasia do Národného parku s cieľom naplniť „pravou tmou“ pripravené krabičky, pre rozveselenie a trocha recesie krabičky plnené „Pravou tmou z Polonín“ (aj s návodom na použitie)… Continue reading

Medzinárodný rok biodiverzity 2010

Rok 2010 bol OSN vyhlásený za Medzinárodný rok biodiverzity, jeho hlavnou myšlienkou je „Biodiverzita je život – Biodiverzita je náš život“. Tento rok je oslavou života na Zemi a významu biologickej rôznorodosti pre náš život.

Park tmavej oblohy Poloniny je vyhlásený pri príležitosti Medzinárodného roku biodiverzity 2010.

Biodiverzita, to je život – Biodiverzita, to je náš život

Organizácia Spojených národov vyhlásila Medzinárodný rok biodiverzity, ktorý je oslavou života na Zemi a hodnoty biodiverzity pre náš život. Je výzvou pre celý svet, aby v roku 2010 prijal opatrenia na zachovanie diverzity života na Zemi – biodiverzity.

Pojem biologickej diverzity je známy vďaka atraktívnym zobrazeniam zvierat a rastlín. Avšak zásadné úlohy, ktoré biodiverzita zohráva v ľudskom bytí a udržiavaní života na Zemi, sú menej známe. UNESCO chce prostredníctvom vied, a to najmä prírodných, spoločenských a humanitných, ako aj prostredníctvom kultúry a jej rozmanitosti vo vzdelávaní a komunikácii riešiť multidisciplinárnym prístupom príčiny hlbokej erózie a úbytku biologickej diverzity, ku ktorej dochádza vďaka neudržateľnému rozvoju.

Tieto disciplíny sú životne dôležité pre predefinovanie nášho prístupu, pokiaľ ide o zachovanie biologickej diverzity. Iba vtedy, keď sa ľudia dozvedia o ústrednej úlohe biologickej rozmanitosti v ich živote, môžu pristúpiť k jej zachovaniu a trvalo udržateľnému a vyváženému využívaniu. Kvôli všetkým týmto dôvodom sa UNESCO považuje za jedného z hlavných aktérov realizácie tohto Medzinárodného roka biodiverzity (IYB).

Medzinárodný rok biodiverzity vyhlásila OSN a vytýčila ciele biodiverzity 2010 v snahe výrazne znížiť mieru straty biodiverzity.

Organizácia UNESCO sa pripojila k Dohovoru o biologickej diverzite, ktorý koordinuje Medzinárodný rok biodiverzity v rámci OSN i v rámci ďalších agentúr OSN a medzinárodných a vnútroštátnych partnerov, aby sa IYB stal  účinným  nástrojom na presadenie zachovania biodiverzity, aby sa zaplnili medzery v našom poznaní v tejto oblasti a aby sa podporili ďalšie medzinárodné aktivity v oblasti trvalo udržateľného využívania biodiverzity.

Zdroj: www.vedatechnika.skшумоизоляционные пластиковые дверигазовое отопление для частного домасиний макияж

Vyhlásenie Parku tmavej oblohy Poloniny

3. decembra 2010 o 12:00 bude v Eurohoteli Vihorlat v Snine, pod záštitou primátora mesta Snina Ing. Štefana Milovčíka, vyhlásený Park tmavej oblohy Poloniny. Bude vyhlásený pri príležitosti Medzinárodného roku biodiverzity 2010 ako prvá oblasť tmavej oblohy na Slovensku.

Vzniká s cieľom informovať laickú a odbornú verejnosť o výnimočne zachovanom nočnom prostredí na tomto území, vzdelávať v problematike ochrany nočného životného prostredia a svetelného znečistenia, propagovať a ochraňovať tmavú nočnú oblohu, ktorá je základom ochrany prírodného prostredia pred svetelným znečistením. Park tmavej oblohy, okrem ochrany nočného životného prostredia, poskytne taktiež informačný turistický program. Continue reading

Newer posts »