Park tmavej oblohy

Park tmavej oblohy Poloniny je vyhlásený pri príležitosti Medzinárodného roku biodiverzity 2010 ako prvá oblasť tmavej oblohy na Slovensku.

Poslanie parku

Park tmavej oblohy Poloniny bol založený s cieľom informovať laickú a odbornú verejnosť o výnimočne zachovanom nočnom prostredí na tomto území, vzdelávať v problematike ochrany nočného životného prostredia a svetelného znečistenia, propagovať a ochraňovať prírodne tmavú nočnú oblohu, ktorá je základom ochrany prírodného prostredia pred svetelným znečistením a tiež nevyhnutnou podmienkou pre kvalitné nočné astronomické pozorovania.

Memorandum podpísali zástupcovia zúčastnených organizácií:

  • Astronomický ústav SAV – Dr. A. Kučera;
  • Správa NP Poloniny – Ing. J. Repka, Ing. M. Vlasáková;
  • Slovenský zväz astronómov amatérov – Dr. P. Rapavý;
  • Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach – Doc. M. Hnatič;
  • Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV – Dr. J. Zverko;
  • Vihorlatská hvezdáreň v Humennom – Dr. I. Kudzej.
  • Vyhlásenie podporujú Mesto Snina, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

Poloha parku

Park tmavej oblohy Poloniny sa nachádza na území Národného parku Poloniny, ktorý sa okrem iného vyznačuje tým, že má výnimočne malú hustotu osídlenia. Zároveň je to najmenej navštevovaný národný park na Slovensku, preto je vplyv človeka na životné prostredie minimálny. Národný park leží na hraniciach s Poľskom a Ukrajinou. S týmto územím susedia Bieszczadzki Park Narodowy v Poľsku a Užanskij nacionaľnij prirodnij park na Ukrajine. Z hľadiska svetelného znečistenia je územie Národného parku Poloniny najtmavšou oblasťou na Slovensku. Prirodzená nočná tma a nočné biorytmy všetkých živých organizmov sú najmenej narušené. Aj vďaka tomu je na území národného parku mimoriadna koncentrácia endemických a ohrozených druhov rastlín, a živočíchov. Parkom tmavej oblohy prechádza 49. rovnobežka.

Viac informácií »

Kvalita oblohy

Park tmavej oblohy Poloniny sa vyhlasuje aj s cieľom zachovať toto výnimočné prostredie poskytujúce tie najkvalitnejšie podmienky na nočné pozorovanie oblohy. V oblasti je výborne viditeľná Mliečna cesta a bez ďalekohľadu môžeme vidieť niekoľko tisíc hviezd (v mestách iba 200 a vo veľkomestách len 20). Hory znemožňujú priamu viditeľnosť svetiel z okolitých miest a obcí. Na oblohe vidno za dobrého počasia (v Európe už výnimočne viditeľné) objekty a úkazy, ako sú zodiakálne svetlo, pás a protisvit.

Viac informácií »

Astronomické observatórium na Kolonickom sedle

Na území Parku tmavej oblohy sa medzi obcami Kolonica a Ladomírov nachádza Astronomické observatórium na Kolonickom sedle. Výnimočná kvalita oblohy predurčuje toto observatórium k získavaniu vysokokvalitných vedeckých údajov, ako aj k popularizačnej činnosti a rozvoju astroturistiky.
Zaujímavosťou je, že Parkom tmavej oblohy prechádza 49. rovnobežka.

Viac informácií »

Národný park Poloniny

Národný park Poloniny je národný park v severovýchodnej časti Slovenska, na hraniciach s Poľskom a Ukrajinou. S týmto územím susedia Bieszczadzki Park Narodowy v Poľsku a Užanskij nacionaľnij prirodnij park (ukr. Ужанський національний природний парк) na Ukrajine. Národný park Poloniny bol vyhlásený 1. októbra 1997. Práve na území tohoto národného parku je najvyššia koncentrácia prírodných lesov (pralesov) na Slovensku. Na ich ochranu bolo doteraz vyhlásených 6 národných prírodných rezervácií (Stužica, Jarabá skala, Rožok, Pľaša, Havešová a Stinská). Pre územie národného parku sú tiež charakteristické horské lúky – poloniny, ktoré sa nachádzajú na hlavných hrebeňoch vrchov.

Viac informácií »

Propagačná tabuľa

V Národnom parku Poloniny, pri vodnej nádrži Starina je umiestnená informačno-propagačná tabuľa „Park tmavej oblohy Poloniny”, prvá z plánovaných informačných tabúľ v oblasti, ktoré majú informovať návštevníkov o Parku tmavej oblohy a problematike svetelného znečistenia.
Neskôr budú na hlavných prístupových cestách umiestnené informačné tabule o Parku tmavej oblohy. Informácie budú taktiež zverejnené v miestnych a okolitých informačných strediskách, na webovej stránke Parku tmavej oblohy Poloniny a na webových stránkach zúčastnených partnerských organizácií.

Viac informácií »

одежда с китаяdver k ru московсаие дверинедорогой горнолыжный курорт