Asteroid (22469) Poloniny

Osvedčenie si prevzal aj Mgr. Adamec, riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny Štátnej ochrany prírody SR v Banskej Bystrici.

Poloniny sú teraz už aj „medzi hviezdami“, no cesta na oblohu sa začala dávnejšie…

S myšlienkou vyhlásenia Parku tmavej oblohy Poloniny sme sa zaoberali od začiatku Medzinárodného roku astronómie 2009. V prednáške P. Suchana  pri otvorení výstavy o svetelnom znečistení v marci zaznela informácia o pripravovanej chránenej oblasti tmavej oblohy v Českej republike.

Konkrétnejšie črty vyhlásenia chránenej oblasti aj na Slovensku však nadobudla naša idea až na úvodnej konferencii projektu „Karpatské nebo – Rozvoj produktov cestovného ruchu založených na astronómii v regióne poľsko-slovenského pohraničia“ začiatkom októbra 2009.

Na moju prednášku o svetelnom znečistení boli pozvaní aj zamestnanci Správy Národného parku Poloniny. Krajinárku Ing. M. Vlasákovú a ornitológa Š. Pčolu idea chránenej oblasti tmy v Poloninách nadchla, brnkli sme si na strunu. Vypýtali si prezentáciu, ktorú premietli kolegom… Získali sme teda dobrých spojencov.

Kedy bude Park vyhlásený sme ešte síce nevedeli, no akosi perspektívne sme požiadali o grant Nadáciu Orange. Uspeli sme a tak pri Vodárenskej nádrži Starina bol postavený veľkoplošný informačný panel.

Slovenský kozmonaut Ivan Bella s logom Parku tmavej oblohy Poloniny.

Rýchlejší spád veci dostali po konferencii IDA v Kaposvári. P. Begeni sa na konferencii pýtal P. Suchana ako je príprava takéhoto vyhlásenia náročná. Suchanova odpoveď bola strohá: „To není žádný problém“. Realizácia síce nebola až taká jednoduchá, no Park tmavej oblohy Poloniny bol slávnostne vyhlásený v Snine 3. decembra 2010 v rámci jednej z konferencií projektu Karpatské nebo.

Už vtedy, pri vyhlasovaní, sme sa akosi pohrávali s myšlienkou po „našom hviezdnom parku“ pomenovať asteroid. Keďže naši kolegovia z Modry dobre chápu problematiku svetelného znečistenia, našli sme u nich pochopenie aj pre pomenovanie asteroidu. Návrh bol poslaný a tak sme čakali na jeho oficiálne schválenie. 13 členná komisia (Committee on Small Body Nomenclature) Medzinárodnej astronomickej únie pomenovanie schvália a uverejnila Minor Planet Circular No 77502 10. decembra 2011. Naša radosť bola veľká, no oficiálne zverejnenie sme nechali až na záverečnú konferenciu Karpatského neba.

Slávnostné odovzdanie osvedčenia o pomenovaní asteroidu (22469) Poloniny bolo jedným z bodov programu 26. – 27. apríla 2012. Do prevádzky sa odovzdalo aj planetárium na Kolonickom sedle ako najväčšia investičná akcia projektu. Pásku prestrihol ako čestný hosť náš prvý kozmonaut plk. Ing. Ivan Bella. Park a tmavá obloha sa v referátoch a príhovoroch skloňovali vo všetkých pádoch, tiahli sa konferenciou ako červená niť.

Riaditeľ Správy NP Poloniny Ing. Miroslav Buraľ (vpravo I. Kudzej).

Osvedčenie o pomenovaní asteroidu, ako oficiálnu listinu, podpísal dekan FMFI UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. a od iniciátora pomenovania si ho prevzali dvaja zástupcovia vyhlasovateľov Parku, riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne v Humennom Dr. Kudzej a riaditeľ Správy Národného parku Poloniny Ing. Buraľ. Problematika svetelného znečistenia zaujala aj I. Bellu, ktorého nebolo nutné ani dlho presviedčať o vhodnosti propagácie tohto výnimočného územia. Na svoju kombinézu si pripol logo Parku!


Asteroid s označením 1997 CP1 bol objavený 2. februára 1997 Petrom Kolénym a Leonardom Kornošom v Modre na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. V ohnisku 60 cm reflektora na čip CCD kamery SBIG ST-6 sa asteroid zaznamenal ako objekt 18,8 mag, v čase objavu bol v južnej časti súhvezdia Blíženci. Na základe ďalších pozorovaní bolo asteroidu pridelené definitívne označenie (22469). Asteroid má obežnú dobu 3,74 roka, je v hlavnom páse asteroidov.

Objavová snímka asteroidu 1997 CP1 (18,8 mag). Jasná hviezda je SAO 96034 (7,9 mag). Šípka vľavo označuje kométu 119P/Parker-Hartley. Zorné pole je 7 x 9´

Preklad oficiálnej citácie uverejnenej v Minor Planet Circular No 77502 10. decembra 2011

(22469) Poloniny = 1997 CP1

Objavili P. Kolény a L. Kornoš 2. februára 1997 v Modre.

Poloniny sú prvou chránenou oblasťou tmy na Slovensku vyhlásenou 3. decembra 2010, nachádzajúcou sa v Národnom parku Poloniny. Poloniny je rusínsky výraz pre horské lúky a pastviny. V Parku je astronomické observatórium na Kolonickom sedle. Pomenovanie navrhol Slovenský zväz astronómov amatérov.

Pozorovania asteroidu (22469) Poloniny = 1997 CP1 = 1998 HN27 sú tu a dráha v slnečnej sústave a elementy dráhy tu.

стоматологии москвысправка в бассейн с доставкой 200 рублейсделать справку 086