Astronomické observatórium na Kolonickom sedle

Nachádza sa na území parku tmavej oblohy medzi obcami Kolonica a Ladomírov. Je detašovaným pracoviskom  Vihorlatskej hvezdárne v HumennomAstronomické observatórium na Kolonickom sedle sa nachádza vo východnej časti okresu Snina, pri ceste spájajúcej mesto Snina s hraničným prechodom SR/Ukrajina v Ubli.

Kvalita kolonickej oblohy predurčuje toto observatórium k získavaniu vysokokvalitných vedeckých údajov, ako aj k popularizačnej činnosti a rozvoju astroturistiky. V areáli observatória sú ubytovacie kapacity a planetárium postavené v rámci projektu Karpatské nebo – Rozvoj produktov cestovného ruchu založených na astronómii v regióne poľsko-slovenského pohraničia.

Vihorlatský národný teleskop

Vihorlatská hvezdáreň má svoje detašované pracovisko postavené na výkon odbornej pozorovateľskej činnosti.  Hlavným prístrojom je VNT – Vihorlatský národný teleskop – v súčasnosti najväčší ďalekohľad na Slovensku s priemerom hlavného zrkadla 1 meter. Pracuje tu aj niekoľko menších prístrojov.

Poloha astronomického observatória na Kolonickom sedle

lidov ruрегистрация на googleкак зарегистрировать сайт в гугле