Plánujeme: Park tmavej oblohy Východné Karpaty

Vyhlásenie Parku tmavej oblohy Poloniny je krokom k plánovanému vytvoreniu veľkého parku tmavej oblohy Východné Karpaty, ktorý by sa mal rozprestierať na území troch štátov – Slovensko, Poľsko a Ukrajina. Hranica parku by mala zodpovedať existujúcej medzinárodnej biosférickej rezervácii Východné Karpaty. Preto sa partneri budú snažiť o rozšírenie tohto územia o Bieszczadzki Park Narodowy v Poľsku a Užanskij nacionaľnij prirodnij park na Ukrajine.

Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty

солнечный коллектор для отопления купитькупить ноутбук из китаяооо толковая реклама кадалово