Hranice a rozloha Parku tmavej oblohy Poloniny

Mapa Parku tmavej oblohy Poloniny

Územie Parku tmavej oblohy Poloniny je vymedzené samotným územím NP Poloniny (29 805 ha), jeho ochranným pásmom (10 973 ha) a katastrálnym územím obcí Kolonica, Ladomírov, Kalná Roztoka, Klenová, Ruská Volová (7 741 ha). Celková výmera Parku tmavej oblohy Poloniny je 48 519 ha.

Celé katastrálne územia (KÚ)

KÚ Kolonica (kód KÚ 825778) – 2 718,0708 ha (27,18 km2)
KÚ Ladomírov (kód KÚ 830526) – 1 524,5293 ha (15,25 km2)

Celé časti katastrálnych území nachádzajúcich sa mimo územia NP Poloniny

KÚ Kalná Roztoka (kód KÚ 823147),  KÚ Klenová (kód KÚ 824151) a
KÚ Ruská Volová (kód KÚ 853666) – 3 498,0723 ha (34,98 km2)

ha km2 m2
Park tmavej oblohy Poloniny (spolu) 48 519,0131 485,19 485 190 131
Národný park Poloniny 29 805,0514 298,05 298 050 514
Ochranné pásmo NP Poloniny 10 973,2893 109,73 109 732 893
Katastrálne územie (kód KÚ)
Kolonica (825778) 2 718,0708 27,18 27 180 708
Ladomírov (830526) 1 524,5293 15,25 15 245 293
Časť katastrálnych území (kód KÚ)
Kalná Raztoka (823147) 3 498,0723 34,98 34 980 723
Klenová (824151)
Ruská Volová (853666)

Park tmavej oblohy Poloniny spolu – 48 519, 0131 ha (485,19 km2)

Vymedzenie samotného územia NP Poloniny a jeho ochranného pásma je určené podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Poloniny č. 258/1997 Z. z..

пайперпрофитс отзывы350 евро в рубликупить телефон TP-LINK