Svetelné znečistenie

Svetelné znečistenie je vo všeobecnosti akékoľvek umelé svetlo s nežiaducimi vedľajšími účinkami.  Je to svetlo
vyrobené človekom, umelo pridávané do nočnej krajiny, ktoré je rozptýlené v atmosfére (na molekulách plynov, na časticiach prirodzeného alebo umelého pôvodu) a vytvára tzv. „svetelný smog“. Svetlo, ktoré nesvieti tam, kam potrebujeme – teda na cestu, ale do oblakov, na hviezdy, do lesa a do okien ľudí, ktorí si
potrebujú oddýchnuť. Svetelné znečistenie ako dôsledok nehospodárneho využitia svetla ruší
prirodzenú nočnú tmu a biorytmy všetkých živých organizmov (vrátane človeka), ktoré tmu
potrebujú k efektívnemu spánku a životu.

Vznik a šírenie

Svetelné znečistenie vzniká rozptylom svetla v atmosfére. Z hľadiska šírenia tohto znečistenia sú najhoršie takzvané šikmé zväzky. Ak smeruje svetlo zo zdroja kolmo hore, v atmosfére sa rozptýli len 30 %, ostatné unikne do vesmíru. Pri svietení v uhle 15 ̊ nad horizont sa však rozptýli už 76 % a pri 5 ̊ dokonca 97 %. Veľké mestá osvetľujú oblohu často aj do vzdialenosti väčšej ako 100 km. Pozemné merania jasu nočnej oblohy sú od polovice minulého storočia, v posledných rokoch je nárast exponenciálny a prognóza do budúcnosti je priam hrozivá. V súčasnosti 99% populácie v Európe žije v oblastiach postihnutým svetelným znečistením.

Ľudský organizmus

Ľudský organizmus je prispôsobený pravidelnému 24 hodinovému rytmu, ktorý sa synchronizuje vďaka hormónu melatonín. Ten sa tvorí iba v tme, inak je jeho tvorba narušená. To môže viesť k poruchám spánku, únave, podráždenosti, bolestiam hlavy a pod. Melatonín pôsobí preventívne proti onkologickým chorobám, pôsobí proti obezite, cukrovke, vzniku žlčových kameňov, spomaľuje proces starnutia a iné.  Výskyt melatonínu bol tiež preukázaný u rastlín a zvierat. Tiež majú rytmus striedania dňa a noci zakódovaný v génoch.

Príroda

Denné živočíchy a rastliny trpia nedostatkom nočnej tmy podobne ako človek, naopak nočné živočíchy sú na tme závislí (obživa, migrácia, rozmnožovanie). Svetelným znečistením sú narušené celé ekosystémy a väzby v nich.

Dôsledky svetelného znečistenia

 • ekonomika – nesprávne a nadbytočné svietenie merateľne súvisí s plytvaním energie, čím nadmerne zaťažujeme svoje peňaženky a životné prostredie
 • bezpečnosť – nevhodné osvetlenie môže spôsobovať nebezpečné oslnenie účastníkov cestnej premávky
 • zdravie – nadbytočné svietenie v noci môže u človeka viesť k množstvu vážnych zdravotných problémov a chorôb
 • príroda – nedostatok tmy v noci narušuje biorytmy flóry a fauny
 • astronómia – svetelné znečistenie umelo zosvetľuje oblohu, čim značne obmedzuje či dokonca znemožňuje pozorovanie hviezdneho neba
 • kultúra a estetika – v dôsledku svetelného znečistenia je krajina ochudobnená o oblohu plnej hviezd, ktorá odpradávna umelecky a vedecky inšpirovala a utvárala človeka

Náprava

Problém svetelného znečistenia je problémom celosvetovým. Problému sa venujú v súčasnosti odborníci z mnohých odborov: astronómovia, ekológovia, energetici, ornitológovia, entomológovia, neurológovia, onkológovia, dopravní technici, kriminalisti… Vzhľadom na prirodzený rozvoj civilizácie bude veľmi problematické súčasný nepriaznivý stav zvrátiť. Je však možné tento stav aspoň nezhoršovať, veď svetelné znečistenie je práve zo všetkých znečistení odstrániteľné najľahšie. V mnohých prípadoch sú riešenia veľmi jednoduché a nevyžadujúce veľké investície. Jedná sa skôr len o pochopenie závažnosti problematiky.

Je nutné používať plne clonené svietidlá s plochými krytmi, citlivo osvetľovať reklamné plochy, štadióny a športové areály, parkoviská. Zamedziť svieteniu nad horizont a mimo objektov, ktoré majú byť osvetľované. V noci, keď to nie je potrebné, svetlá vypínať alebo aspoň ich intenzitu znížiť.

Čo naozaj nemusíme robiť

 1. Nesvieťme na iné pozemky, miesta či plochy, ako napríklad susedov dvor alebo záhradu!
 2. Nesvieťme do lesa, na svah nad obcou, do okien domov, ale iba na chodník, cestu či inú plochu.
 3. Nesvieťme do očí chodcom, vodičom, zamestnancom a hosťom!
 4. Nestieťme tam, kde to nie je skutočne potrebné!
 5. Nesvieťme zbytočne silno!
 6. Nesvieťme nad obzor alebo iba tak do vzduchu!

Základné pravidlo ochrany nočného prostredia

Svieťme iba tam a tým smerom, kde je to potrebné a vždy iba toľko, koľko je nevyhnutné. Nahor nesvieťme vôbec!

Čo získame správnym osvetľovaním ?

 1. zmenšenie spotreby elektrickej energie, zníženie produkcie CO2, NOX, SO2
  a iných škodlivých emisií: Ušetríme elektrinu za zbytočné svietenie, a tým menej zaťažíme aj svoju peňaženku a životné prostredie!
 2. Odstránením oslnenia dosiahneme väčšiu bezpečnosť na cestách.
 3. Pre ľudí vytvoríme zdravšie prostredie, ktoré môže prispieť k zníženiu výskytu ci-
  vilizačných chorôb.
 4. Zlepšíme prirodzené prostredie pre živočíchy a rastliny, ktoré tmu potrebujú pre
  svoju existenciu. Pokojný spánok pre ľudí, menej rušený rytmus pre nočné živočíchy.
 5. Vďaka funkčnému a regulovanému osvetleniu budú naše mestá a obce bezpečnejšie a budú vyzerať oveľa zaujímavejšie a príťažlivejšie. Zmenšíme oslnenie a tým zvýšime bezpečnosť v doprave a pre chodcov.
 6. Umožníme kvalitnejšie astronomické pozorovania a prispejeme k poznávaniu krás nočnej oblohy, ktorá je našim kultúrnym dedičstvom.
 7. Nad našimi hlavami sa bude opäť klenúť temnejšia obloha, plná hviezd.

Viac informácií o svetelnom znečistení »

проверить seo сайтаторговая марка знаккарандаши для бровей