Dôsledky svetelného znečistenia: Zdravie človeka

Svetelné znečistenie je novým prvkom zasahujúcim do života ľudí. Pokojný spánok je potrebný na regeneráciu organizmu. Regenerácia v tme je rýchlejšia o 1 – 2 hodiny. Denný a nočný režim je určovaný receptormi v sietnici, ktoré sú na nej rozložené rovnomerne a obsahujú farbivo melanopsin. Tieto gangliové bunky majú maximum citlivosti viac v modrej časti spektra (465±20 nm), kým maximálna citlivosť ľudského oka je v žltozelenej oblasti (okolo 555 nm). Biorytmus riadi epifýza a hormón melatonín, ktorý produkuje. Tento „spánkový“ hormón je produkovaný len v tme.

Melatonín je najúčinnejším antioxidantom, ktorý chráni bunky pred nádormi, zníženie jeho hladiny znamená nárast kyslíkových radikálov. Kyslíkové radikály narušujú jadrá buniek a tým prispievajú k vzniku karcinogénnych ochorení, arterosklerózy a ďalších chorôb. Nedostatok melatonínu zapríčiňuje vyššiu tvorbu nádorov a ich rýchlejší rast. Je vysoko pravdepodobné, že svetelné znečistenie je jedným z faktorov čoraz väčšieho výskytu civilizačných chorôb. Napriek tomu, že experimentálne potvrdenie tohto faktu nie je jednoduché z dôvodu problematického porovnania rizikových skupín, prvé nevyvrátiteľné dôkazy existujú. Vplyv nočného svetla je preukázaný u výskytu rakoviny prsníka a prostaty a to až päťnásobne u ľudí dlhodobo pracujúcich v nočných zmenách.

Riešením redukcie nevhodného osvetľovania je používanie plne clonených svietidiel, ktoré svietia len tam kde majú a redukcia intenzity v čase, keď to nie je potrebné. Ako zdroj svetla je najvhodnejšia sodíková výbojka, ktorej maximum žiarenia je v žltej oblasti spektra a v modrej oblasti, ktorá denný rytmus poškodzuje, vyžaruje len minimálne.

Škodlivosť nedostatku tmy je dokázaná a v budúcnosti bude mať vážne biomedicínske dôsledky, ktorých závažnosť si teraz uvedomujú len odborníci zaoberajúci sa touto problematikou. Narušením prirodzených biologických rytmov sa zvyšuje stres, nespavosť i psychické problémy.

мед справка 046 1payperprofits.comкруизы по средиземному морю из сочи