Dôsledky svetelného znečistenia: Spoločnosť

Plytvanie elektrickou energiou

Svietením do nepotrebných smerov zbytočne míňame elektrickú energiu a tým prispievame k produkcii skleníkových plynov, ktoré sú zodpovedné za globálne otepľovanie. Aj keď dnes ešte existuje hŕstka odborníkov, ktorí problém globálneho otepľovania popierajú, je to fakt, ktorý tu je, a ľudstvo ho riešiť musí. A navyše, za zbytočné a neefektívne svietenie platíme, plytváme finančnými prostriedkami. Len v USA sa za svietenie „do vzduchu“ vynaložia 2 miliardy dolárov. Ak sa dnes slovo ekológia skloňuje na každom kroku, je na mieste si uvedomiť, že aj vhodným osvetľovaním môžeme prispieť k aspoň nezhoršujúcemu sa stavu.

Kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo

Mestský človek, a dnes predovšetkým deti, považujú pohľad na hviezdnu oblohu za vzácnosť, ochudobňujeme sa o pohľad do vesmíru. Hviezdnatá obloha je neoddeliteľnou súčasťou prírody, mali by sme si ju chrániť, aby sme sa nemuseli na ňu chodievať pozerať do chránených parkov tak, ako dnes chodievame do zoologickej záhrady.

Astronómia

Na problém svetelného znečistenia začali ako prví poukazovať práve astronómovia, ktorým sa na oblohe začali strácať hviezdy. Presvetlená obloha je prekážkou pri skúmaní vesmíru, vadí nielen astronómom profesionálnym.

Dopravná nehodovosť a kriminalita

Závažným problémom nevhodného osvetľovania je oslnenie, ktoré je zvlášť škodlivé u starších ľudí, ale nepriaznivo pôsobí aj v bezpečnosti na cestách a chodníkoch. Oslnenie vodičov priamym svetlom má efekt podobný ako pri osvetlení diaľkovými svetlami prichádzajúceho motorového vozidla. Pri oslnení vodiča sú jeho oči nútené náhle sa prispôsobiť vyššej intenzite, predlžuje sa jeho reakčný čas. Pri striedaní nevhodných svietidiel vzniká „plotový“ – stroboskopický efekt, ktorý významne prispieva k únave vodiča. Oslňujúce osvetlenie chodníkov, peších zón či schodov, môže byť zdrojom úplne zbytočných úrazov . Zvlášť dôležité je správne osvetlenie prechodov pre chodcov.

Ak svietidlá nesvietia do očí, vidíme lepšie aj do tmavých zákutí. Častokrát stačí polovičná intenzita osvetlenia k tomu, aby sme pohodlne a bezpečne rozoznávali v noci predmety, či prekážky na ceste. Aj keď vplyv na kriminalitu nie je veľký, predsa existuje. Je mylné sa domnievať, že silným osvetlením priestorov a budov kriminalita poklesne. Pri vysokej intenzite svetla je oko oslnené a nie je vidieť do tmavých zákutí. Výsledky napr.
z Chicaga ukazujú, že pri vhodnej rekonštrukcii verejného osvetlenia bol zaznamenaný pokles, nie nárast kriminality. Pre zníženie kriminality teda nie je dôležitá intenzita osvetlenia ale jeho kvalita bez možnosti prípadného oslnenia. V mestách a obciach sa pre zvýšenie bezpečnosti montujú monitorovacie „strážne“ CCD kamery, ktoré sú však prispôsobené automatickému režimu snímania a teda silné zdroje svetla ich relatívnu citlivosť znižujú.

установка индивидуального отопления в многоквартирном домерецепт жареная картошкааннетт