Prvých návštevníkov vítal na AO Kolonické sedlo P. Mikloš