Čo môžete vidieť na hviezdnom nebi?

Park je najtmavším miestom Slovenska, kde nočná obloha je zachovaná takmer vo svojej prírodnej podobe. Podobných miest je v civilizovanom svete už veľmi málo. Priemerný jas oblohy* v parku je 21,5 mag/arcsec2. V závislosti od miesta a atmosférických podmienok sa pohybuje medzi 21,3 a 21,7 mag/arcsec2. Vzhľad oblohy zodpovedá stupňu 2 až 3 na Bortleho stupnici tmavosti oblohy. Na nočnej oblohe vidno za dobrého počasia všetky objekty a úkazy typické pre prírodnú oblohu ako sú zodiakálne svetlo**, pás a protisvit. Medzná hviezdna veľkosť najslabších hviezd viditeľných bez ďalekohľadu býva 7,4 mag.

Mapa svetelného znečistenia Slovenska a blízkeho okolia (zdroj: www.lightpollution.it/dmsp/

CELKOVÝ JAS NOČNEJ OBLOHY OPROTI PRÍRODNÉMU POZADIU OBLOHY
menej ako 1,11 – násobný Skutočne tmavá obloha. Mliečna cesta je široká cez polovicu oblohy. Je taká jasná, že vrhá tieň. Jej vzhľad pripomína mramor. Na Slovensku sa takáto obloha nenachádza!
1,11 až 1,33 – násobný Obloha je na pohľad nádherná, avšak veľa hviezd sa pri horizonte stráca v slabej žiare vzdialených miest. Mliečna cesta je dobre viditeľná na celej oblohe. Na Slovensku je takáto obloha iba v oblasti NP Poloniny
1,33 až 2 – násobný Úbytok hviezd je výrazný, obloha však relatívne tmavá. Mliečna cesta je stále bohatá na detaily. Žiara vzdialených miest pri horizonte je viditeľná už vo viacerých smeroch. Typická obloha na slovenskom vidieku vzdialenom od miest.
2 až 4 – násobný Okolité mestá vidno ako žiariace čapice nad obzorom. Mliečna cesta je bez podrobností, obloha je svetlá. Prechod medzi vidieckou a predmestskou oblohou.
4 až 10 – násobný Veľmi svetlá obloha. Mliečna cesta nie je pri horizonte viditeľná, nad hlavou je viditeľná slabo alebo vôbec. Väčšina hviezd sa stráca v žiare vo všetkých smeroch. Mestská alebo predmestská obloha veľkých miest.
viac ako 10 násobný Mliečnu cestu nie je vidieť, na oblohe sa dá nájsť menej ako 100 hviezd. Celá obloha je pokrytá bielou žiarou. Obloha je svetlá ako pri splne Mesiaca. Obloha vo veľkých mestách (Bratislava, Košice, Nitra).
*merané prístrojom Unihedron Sky Quality Meter
**vidno na hornom snímku v strede hore ako šikmo pretína Mliečnu cestu napravo

цена ноутбуков в россиилобановский александр отзывыкак заказать товар с китая