logo BOTOJe dopoludnie 4. marca 2013. K chate Švarná Hanka na Gruni pri Starých Hamroch sa po zasnežených, no upravených vozovkách schádza množstvo áut. Sú to astronómovia, starostovia, primátori aj zástupcovia médií. Toto malebné miesto v Moravsko-sliezskych Beskydách v nadmorskej výške 860 m sa čoskoro zapíše do histórie ochrany pred svetelným znečistením. Astronómovia tunajšiu kvalitnú oblohu už poznajú, bolo tu niekoľko vydarených akcií, na klimatologickej stanici Bílý Kříž je automatizovaná meteorická kamera aj merač jasu oblohy.

V tento pamätný deň tu bola vyhlásená Beskydská oblasť tmavej oblohy (BOTO), ktorú môžeme charakterizovať síce niekoľkými naj, no aj označením 2-2-2:

– 2. chránená oblasť tmy v Českej republike (prvá bola Jizerská oblast tmavé oblohy).

– 2. chránená oblasť tmy na Slovensku (prvý bol Park tmavej oblohy Poloniny).

– 2. chránená oblasť tmy na území dvoch štátov (po Jizerskej oblasti, ktorá bola na území Českej republiky a Poľska, je Beskydská oblasť tmavej oblohy na území ČR a Slovenska).

„Duchovným otcom“ BOTO je neúnavný Bc. Jan Kondziolka, ktorý v predstavení BOTO na tlačovej konferencii s troškou zveličenia spomenul výnimočnosť tohto miesta, pretože tu už v roku 2000 dopadol meteorit Morávka, ktorého najväčšie fragmenty ešte nájdené neboli. BOTO má celkovú výmeru 308 km,(z toho ČR 222,3 km2 a SR 85,7 km2), väčšina je na území chránenej krajinnej oblasti Beskydy a CHKO Kysuce.

BOTO bola vyhlásená slávnostným podpisom memoranda piatich organizácií, ktoré sa dohodli na spolupráci a vymedzení tejto špecifickej česko-slovenskej oblasti.  Dokument podpisovali aj špeciálnym perom z raketoplánu Atlantis: P. Suchan (ČAS), RNDr. L. Hric, CSc. (SAS pri SAV), Mgr. F. Jaskula (CHKO Beskydy), Ing. J. Korňan (CHKO Kysuce), Ing. L. Konvičný (Lesy ČR).  Oblasť má podporu všetkých obcí, na území ktorých sa nachádza (Staré Hamry, Bílá, Čeladná, Morávka, Krásná, Horní Bečva, Ostravice, Makov, Korňa, Turzovka, Vysoká nad Kysucou, Klokočov), čo je zárukou jej ďalšieho rozvoja.

Na tlačovej konferencii vystúpili P. Suchan  (ČAS, AsÚ AV ČR) – Úvod do problematiky svetelného znečistenia, Dr. S. Kołomański (AsÚ Vroclavská univerzita) – Jizerská oblast tmavé oblohy, Dr. P. Rapavý (Hvezdáreň, SZAA Rim. Sobota) – Park tmavej oblohy Poloniny, Bc. J. Kondziolka (ČAS) – BOTO, Ing. L. Lenža (Hvězdárna Valašské Meziříčí).

Patrónkou BOTO sa stala sa stala známa televízna tvár Mgr. A. Zárybnická (Předpověď počasí, Turbulence) a všetkých milo prekvapil značný záujem médií. Konferovanie bravúrne zvládol P. Suchan, ktorý pri podpise zastúpil aj čestného predsedu ČAS Dr. J. Grygara, ktorého sklátila viróza a ktorý tu už v roku 1955 pozoroval Geminidy a tak aj založil tradíciu meteorických expedícií.

Aj ja Slovensku už teda máme druhú chránenú oblasť tmy a obe majú veľa spoločného. Okrem skvelej oblohy napríklad aj meteority (Morávka, Kňahyňa), či vzácnu sovu dlhochvostú (Strix uralensis), ktorá je aj v logu BOTO.

Sen, či idea spred viac ako troch rokov je už teda skutočnosťou, no mnohé aktivity vo svetelnom znečistení by neboli bez podpory Nadácie O2, v rámci projektu Think Big, ktorá mladých nadšencov podporila (J. Kondziolka, V. Kohout, M. Moudá, E. Kabelková a M. Mašek).

Viac informácií na oficiálnej stránke www.boto.cz.

P. Rapavý

patrónka A. Zárybnická pripíja na úspech BOTO

patrónka A. Zárybnická pripíja na úspech BOTO

L. Konvičný, F. Jaskula, J. Korňan, J. Kondziolka, L. Hric

L. Konvičný, F. Jaskula, J. Korňan, J. Kondziolka, L. Hric

 

P. Suchan s podpísaným memorandom, foto Martin Mašek

P. Suchan s podpísaným memorandom, foto Martin Mašek

женская кожаная обувьseo оптимизация этокрючки декой